Pouk

Pouk za vse programe poteka po šolskem koledarju, torej od 1. septembra do 24. junija.

Učenci iz Programa Glasba prejmejo javno veljavna spričevala, ostali pa potrdilo o zaključku programa.

Pouk glavnega predmeta poteka individualno.

Pouk Nauk o glasbi poteka skupinsko.

Pouk  glavnega predmeta se izvede 38 celih ur letno.

Pouk Nauka o glasbi se izvede 38 celih ur letno.

 

Učitelji s svojim profesionalnim delom skrbijo za kvaliteten pouk, motivacijo in napredek učencev ter se trudijo ustvariti prijetno delovno okolje.

Šola s svojimi učenci skrbi za oživitev kulturnega programa v šolskem okolišu in izven njega ter se vključuje v različne kulturno-umetniške projekte.

 

Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela

Orkester, komorna igra in ansambel

Na šoli delujejo tudi šolski orkester ter štiri komorne zasedbe in ansambli.

Učenci s Programa Glasba, ki jim je z letnim delovnim načrtom in programom določena obveza pouka, so dolžni pouk orkestra ali komornih skupin obiskovati.

  • Pouk orkestra se izvede 38 ur letno. Sestava orkestra in inštrumentov ter učencev je določena z letnim delovnim načrtom glasbene šole.
  • Pouk komorne igre se izvaja po učnem letnem delovnem načrtu glasbene šole.

Redno obiskovanje orkestra in komorne igre je obvezen za vse učence, ki jim je to določeno z učnim načrtom.

 

 

PROGRAMI:

 

  1. Javno veljavni Program Glasba:

Poučevanje poteka po javno veljavnih programih za osnovne glasbene šole. Pogoj za pridobitev javno veljavnega spričevala je pozitivna ocena tako iz inštrumenta, kot tudi iz Nauka o glasbi ali Solfeggia za tekoči razred.

Vpis na vse inštrumente je možen po uspešno opravljenem sprejemnem preizkusu ritmično-melodičnih sposobnosti.

Program Glasba vključuje naslednje glavne predmete:

klavir, kitara, flavta, saksofon, klarinet, trobenta, tuba, pozavna, rog, violina, klavirska in diatonična harmonika.

 

 

  1. Ljubiteljski program:

Prilagojen je na trenutno znanje učenca in njegove želje ter namenjen ljubiteljskemu igranju inštrumenta. Ta program sprejema vse, ki se želijo pobližje spoznati z inštrumentom. Program je vsebinsko odprt in sledi smernicam razvoja glasbe, kot tak je vedno obogaten s prvinami moderne in drugih zvrsti glasbe in omogoča širok in pester program. Spodnja starostna meja za vpis otroka je 6 let. Ker je program odprte narave, se spodbuja tudi učenje inštrumenta v kasnejših letih in tako zgornje starostne meje ni. V naši šoli se program zelo uspešno izvaja že vsa leta.

Ljubiteljski program vključuje naslednje glavne predmete:

klavir, kitara, flavta, saksofon, klarinet, trobenta, tuba, pozavna, rog, violina, klavirska in diatonična harmonika, petje, glasbena teorija.

 

 

  1. Usmerjen program:

Spodbuja igranje in petje točno določene zvrsti  (jazz, rock, pop, etno in narodno zabavna) in improvizacijo pri posameznih zvrsteh. Namenjen je osebni rasti skozi glasbo, ki je učencem blizu. Program je vsebinsko odprt in sledi smernicam razvoja glasbe. Vedno je obogaten z modernimi pristopi glasbe in metodami poučevanja, ki omogočajo širok in pester program. Obsega vse glavne predmete, ki jih nudi naša glasbena šola. Spodnja starostna meja za vpis otroka je 6 let. Ker je program odprte narave, se spodbuja k vpisu predvsem učence, ki že imajo nekaj glasbenega predznanja inštrumenta oz. starejše. Zgornje starostne meje ni.

 

Predšolska vzgoja in pripravnica:

Otroci na sproščen in spodbuden način spoznavajo svet glasbe preko igre in se tako pripravljajo na sprejem v redne programe.

Pouk predšolske vzgoje oz. Glasbenih uric poteka skupinsko, izvaja se  enkrat tedensko 45 min., spodnja starostna meja za vpis je 4 leta.

Pripravnica poteka individualno, izvaja se enkrat tedensko po dogovoru od 30 do 45 min., spodnja starostna meja za vpis je 6 let.

 


KLAVIR
Klavir
Sodoben klavir je izumil Bartolomeo Cristofori (1655-1731) iz Padove (Italija). Cristofori je poimenoval instrument čembalo iz ciprese z tiho in glasno, skrajšano sčasoma kot forte/piano ali preprosto klavir.
Preberi več
KITARA 2
Kitara
Kitara je strunsko glasbilo. Podobne strunske inštrumente so poznali že davno (teorba, lutnja, vihuela), o prvi pravi prednici kitare pa lahko začnemo govoriti v obdobju baroka, kjer se je pojavila baročna kitara.
Preberi več
10 LET GŠ Lartko (15)
Harmonika
Harmonika je inštrument, pri katerem najprej opazimo črno-bele tipke (kot pri klavirju) ter majhne črne gumbe, ki jim rečemo basi. Ima veliko registrov, ki spreminjajo zvok harmonike. Z raztezanjem meha uravnavamo glasnost, med tem pa s pritiskanjem na tipke proizvajamo zvok. S harmoniko lahko igramo klasiko, jazz, moderno glasbo, najbolj pa je pri nas popularna...
Preberi več
TROBENTA
Trobenta
Je kovinsko glasbilo, po tonskem obsegu najvišje izmed trobil. Sestavljena je iz dveh delov: Celindrična cev, ki se zaključi z odmevnikom; kotlast ustnik. Današnja trobenta ima 3 ventile. Najbolj se uporablja B-trobenta. Najdemo jo v različnih sestavih kot so: simfonični orkester, pihalni orkester, bigband, narodnozabavni ansambel ter še mnoge druge zasedbe.   KORISTNE POVEZAVE: https://www.youtube.com/watch?v=CGeZeQ3CmzE
Preberi več
french horn
Rog
V današnji umetni glasbi predstavlja edino glasbilo nekdanje družine rogov. Praviloma je uglašen v F, kar pomeni, da v violinskem ključu transponira za čisto kvinto navzdol, v basovskem pa čisto kvarto navzgor. Je edini med trobili, ki ima najbolj lijakast ustnik, zaradi katerega tudi najbolj polno zveni. Med ljudskimi glasbili najbolj poznamo poštni rog. Uporablja...
Preberi več
trombone_02
Pozavna
Pozavne so trobentam sorodna družina, ker imajo cilindrično, dvakrat prepognjeno cev in ustnik, ki je po obliki enak ustniku  trobente, vendar večji. V orkestrski partituri se nahajajo med trobento in tubo. Uporabljajo se prav tako v simfoničnih, pihalnih orkestrih ter bigband in še drugih zasedbah.   KORISTNE POVEZAVE: https://www.youtube.com/watch?v=4fdhYpwAfr0
Preberi več
VIOLINA
Violina
Osnovna oblika violine, ki že štiri stoletja ostaja nespremenjena, zagotavlja popolno funkcionalnost tega sopranskega godalnega inštrumenta, v želji po iskanju popolnejšega zvoka pa se je razvila tudi nadaljnja podoba violinskega loka.
Preberi več
KLARINET
Klarinet
Začetki klarineta segajo v leta okoli 1690. V osnovi je črne barve, izdelan pa je iz različnih materialov, med katerimi prevladujejo umetne mase oziroma grenadil.
Preberi več
SAKSOFON 2
Saksofon
Začetki saksofona segajo v leto 1846, instrument pa je dobil ime po svojem izumitelju Adolphu Saxu. Izdelani so iz kovine, osnovna barva pa je zlata.
Preberi več
FLAVTA 2
Flavta
Flavta spada v družino pihal. Velja za eno najstarejših glasbil. Narodni muzej Slovenije hrani najstarejše glasbilo iz družine flavt, t. i. fistulo, ki je narejena iz kosti jamskega medveda in ima 4 luknjice.
Preberi več
PETJE 2
Petje
Glas je najbolj edinstven in najčudovitejši inštrument, saj ga ustvarimo s svojim telesom. Zato je zelo pomembno, da pevec zna razmišljati in raziskovati svoj glasovni aparat. Na ta način bo najlažje prišel do želenega glasu, ki bo plemenitil njega samega in se dotaknil poslušalcev. Petje je najlepše, večno raziskovanje.   KORISTNE POVEZAVE: http://ed.ted.com/lessons/how-playing-an-instrument-benefits-your-brain-anita-collins http://ed.ted.com/lessons/how-breathing-works-nirvair-kaur https://www.youtube.com/watch?v=w0diDwHtATw
Preberi več
METODE POUČEVANJA 01
Metode poučevanja v naši Glasbeni šoli
V Glasbeni šoli Lartko smo ponosni na svoje metode poučevanja, v katerih združujemo tradicionalne in moderne metode poučevanja.
Preberi več

Copyright (c) 2019 - Glasbena šola Lartko, Zavod za glasbeno vzgojo, Šenturška Gora 25, 4207 Cerklje. DŠ: 21876606 | MŠ: 3548473000 - Vse pravice pridržane.
Dohodninska
donacija