Pouk

Pouk za vse programe poteka po šolskem koledarju, torej od 1. septembra do 24. junija.

Učenci iz Programa Glasba prejmejo javno veljavna spričevala, ostali pa potrdilo o zaključku programa.

Pouk glavnega predmeta poteka individualno.

Pouk Nauk o glasbi poteka skupinsko.

Pouk  glavnega predmeta se izvede 38 celih ur letno.

Pouk Nauka o glasbi se izvede 38 celih ur letno.

 

Učitelji s svojim profesionalnim delom skrbijo za kvaliteten pouk, motivacijo in napredek učencev ter se trudijo ustvariti prijetno delovno okolje.

Šola s svojimi učenci skrbi za oživitev kulturnega programa v šolskem okolišu in izven njega ter se vključuje v različne kulturno-umetniške projekte.

 

Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela

Orkester, komorna igra in ansambel

Na šoli delujejo tudi šolski orkester ter štiri komorne zasedbe in ansambli.

Učenci s Programa Glasba, ki jim je z letnim delovnim načrtom in programom določena obveza pouka, so dolžni pouk orkestra ali komornih skupin obiskovati.

  • Pouk orkestra se izvede 38 ur letno. Sestava orkestra in inštrumentov ter učencev je določena z letnim delovnim načrtom glasbene šole.
  • Pouk komorne igre se izvaja po učnem letnem delovnem načrtu glasbene šole.

Redno obiskovanje orkestra in komorne igre je obvezen za vse učence, ki jim je to določeno z učnim načrtom.

 

 

PROGRAMI:

 

  1. Javno veljavni Program Glasba:

Poučevanje poteka po javno veljavnih programih za osnovne glasbene šole. Pogoj za pridobitev javno veljavnega spričevala je pozitivna ocena tako iz inštrumenta, kot tudi iz Nauka o glasbi ali Solfeggia za tekoči razred.

Vpis na vse inštrumente je možen po uspešno opravljenem sprejemnem preizkusu ritmično-melodičnih sposobnosti.

Program Glasba vključuje naslednje glavne predmete:

klavir, kitara, flavta, saksofon, klarinet, trobenta, tuba, pozavna, rog, violina, klavirska in diatonična harmonika.

 

 

  1. Ljubiteljski program:

Prilagojen je na trenutno znanje učenca in njegove želje ter namenjen ljubiteljskemu igranju inštrumenta. Ta program sprejema vse, ki se želijo pobližje spoznati z inštrumentom. Program je vsebinsko odprt in sledi smernicam razvoja glasbe, kot tak je vedno obogaten s prvinami moderne in drugih zvrsti glasbe in omogoča širok in pester program. Spodnja starostna meja za vpis otroka je 6 let. Ker je program odprte narave, se spodbuja tudi učenje inštrumenta v kasnejših letih in tako zgornje starostne meje ni. V naši šoli se program zelo uspešno izvaja že vsa leta.

Ljubiteljski program vključuje naslednje glavne predmete:

klavir, kitara, flavta, saksofon, klarinet, trobenta, tuba, pozavna, rog, violina, klavirska in diatonična harmonika, petje, glasbena teorija.

 

 

  1. Usmerjen program:

Spodbuja igranje in petje točno določene zvrsti  (jazz, rock, pop, etno in narodno zabavna) in improvizacijo pri posameznih zvrsteh. Namenjen je osebni rasti skozi glasbo, ki je učencem blizu. Program je vsebinsko odprt in sledi smernicam razvoja glasbe. Vedno je obogaten z modernimi pristopi glasbe in metodami poučevanja, ki omogočajo širok in pester program. Obsega vse glavne predmete, ki jih nudi naša glasbena šola. Spodnja starostna meja za vpis otroka je 6 let. Ker je program odprte narave, se spodbuja k vpisu predvsem učence, ki že imajo nekaj glasbenega predznanja inštrumenta oz. starejše. Zgornje starostne meje ni.

 

Predšolska vzgoja in pripravnica:

Otroci na sproščen in spodbuden način spoznavajo svet glasbe preko igre in se tako pripravljajo na sprejem v redne programe.

Pouk predšolske vzgoje oz. Glasbenih uric poteka skupinsko, izvaja se  enkrat tedensko 45 min., spodnja starostna meja za vpis je 4 leta.

Pripravnica poteka individualno, izvaja se enkrat tedensko po dogovoru od 30 do 45 min., spodnja starostna meja za vpis je 6 let.

 


Copyright (c) 2021 - Glasbena šola Lartko, Zavod za glasbeno vzgojo, Šenturška Gora 25, 4207 Cerklje. DŠ: 21876606 | MŠ: 3548473000 - Vse pravice pridržane.
Dohodninska
donacija